Expozice

Historická expozice 13. - 18. století

Historie Českolipska do roku 1945

Správce: Eva Schmidová

Archeologické expozice

Správci: Eva Schmidová (hlavní budova) a BcA. Vojtěch Novák (Archeologické muzeum Šatlava)

Přírodovědné expozice

Svět hmyzu a pavoukovců: Správce expozice RNDr. Miroslav Honců
Geologie a mineralogie: Správce expozice Petr Mužák
Světu moří a oceánů: Správce expozice  Ing. Zdeněk Vitáček
Příroda Českolipska: Správce expozice Ing. Zdeněk Vitáček
Zvířata z celého světa: Správce expozice Ing. Zdeněk Vitáček

Kovářská expozice

Správce: Eva Schmidová

"Na chalupě u Vladimíra Menšíka"

Správce: Ing. Zdeněk Vitáček

Knihařská dílna

Správce: Bc. Jana Fridrichová

Těžba uranu na Českolipsku

Správce: Petr Mužák