„Prázdninový deník“

            

Badatelna muzea – oddělení starých tisků.
Ukázky starých cestopisných knih, iluminovaných rukopisů, druhy písma, iluminace.
Tvůrčí dílna: Ruční vazba knih, výroba vlastního prázdninového deníku, psaní husím brkem.

Doplňkový výukový program - „Prázdninový deník – pohlednice z cest“
Badatelna muzea – oddělení starých tisků.
Tvůrčí dílna: Výroba vlastní pohlednice, psaní husím brkem.