Galerie Chodba a galerie Jídelna

Bc. Jana Jermanová - Jakubská - vedoucí Oddělení výstav, výchovy, propagace a galerie
tel.: +420 487 824 145, l. 28, GSM: +420 702 000 096 ; e-mail: jermanova@muzeumcl.cz 
Vladimíra Procházková, e-mail: prochazkova@muzeumcl.cz 


Výstavní plán 2020

Z důvodu výměny oken a dveří v celé hlavní budově augustiniánského kláštera jsou v roce 2020 výstavní prostory Galerie Jídelny a Galerie Chodby UZAVŘENÉ.
Těšíme se na Vás v příštím roce 2021.

 

Aktuality můžete sledovat i na Facebooku zde.

Galerie Jídelna vznikla v roce 2000 při tehdejším Okresním vlastivědném muzeum v České Lípě. Výstavní prostory
se nacházejí v bývalém refektáři (jídelně) klášterního komplexu, kde muzeum sídlí, a rovněž v přiléhající chodbě. Galerie Jídelna se svým zaměřením nevyhraňuje vůči žádnému uměleckému směru jako malba, plastika, performance, fotografie, ale naopak se snaží pojmout a prezentovat umění ve všech podobách v celé své různorodosti. Galerie oslovuje jak autory mladé nastupující generace, tak i autory známé a zavedené.
V uplynulých letech hostila galerie například tyto osobnosti české a slovenské výtvarné scény: Petr Nikl, Roman Franta, Tomáš Císařovský, Michael Rittstein, Vladimír Franz, Aleš Lamr, Ivo Rozsypal, Palo Macho, Alena Matějka.

 

Fotogalerie výstav a akcí z minulých let najdete v sekci archiv akcí.