I. setkání GeoLovců

První setkání geologického kroužku se uskutečnilo dne 7. prosince 2019 ve Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě. Ačkoliv nebyla až tak hojná účast, přesto se sešla skvělá parta lidí, která okamžitě začala reagovat na výklad ke geologické problematice i samotné náplni geologického kroužku. V úvodu byli všichni přítomni seznámeni s vizí a obecně harmonogramem aktivit, které nás během roku čekají, došlo k vysvětlení představy cílů a výstupů, které by měly v průběhu roku vzniknout. Následovala krátká prezentace geologických zajímavostí napříč Libereckým krajem s důrazem na Českolipsko. Poté došlo i na praktickou část prvního seznámení se s petrologií a konkrétně základními typy hornin, které se nacházejí na území Libereckého kraje. Řekněme, že šlo o kolektivní poznávačku. Dále jsme se odebrali do expozic muzea. Komentovanou prohlídku jsme začali v regionální geologii, ale u příležitosti toho jsme si prošli celou expozici a delší část jsme strávili potom v mineralogii, která všechny přítomné zaujala. Doprovodný program jsme zakončili hrubou preparací fosilií, takže každý z účastníků si odnesl i minimálně jeden exemplář druhohorní zkamenělé fauny. Na to jsme navázali již odborným výkladem, jak zakládat, zpracovávat a uchovat sbírky. Úplně na závěr jsme diskutovali o tvorbách expozic, již na příkladu nově chystané expozice Těžba uranu na Českolipsku.

Napsali o nás v Českolipském deníku

https://ceskolipsky.denik.cz/zpravy_region/geopark-ralsko-geologicky-krouzek-priroda-poznani.html?fbclid=IwAR35sz-XNd1-fyFcDtBpO-DbeSIW6SfQ5NZxEYk_NyzvXMemm9NX7dHHlO8