Oddělení knihovního fondu


Z důvodu výměny oken ve Vlastivědném muzeu a galerii je Odborná knihovna od 1. 2. 2020 pro veřejnost až do odvolání UZAVŘENA!!!
Děkujeme za pochopení.

Knihovna a badatelna poskytuje prezenční výpůjční služby z odborného fondu knihovny i ze sbírkových fondů muzea, meziknihovní výpůjční služby (za tuto službu si účtujeme pouze poštovné) a reprografické služby dle ceníku. Uživatelům
je k dispozici počítač s přístupem k on-line katalogu knihovny, na veřejný internet a k digitalizovaným sbírkovým fondům. Knihovna je veřejně přístupnou odbornou muzejní knihovnou se specializovanými fondy (72 000 knihovních jednotek
v odborném a ve sbírkovém fondu).

Z  knihovních fondů Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě bylo v roce 2017 zpřístupněno 33 starých tisků, jejichž část se do sbírek této instituce dostala s kolekcí významného sběratele Bohumila Malotína. Z obsahového hlediska se jedná o pestrý soubor zábavné, vzdělavatelské a morálně-naučné literatury, modliteb, písní a dalších textů, pocházejících převážně z 18. století, mezi nimiž je rovněž řada unikátů.
Digitalizované historické dokumenty jsou zpřístupněné v evropské digitální knihovně Manuscriptorium.

Článek v Českolipském deníku si můžete přečíst ZDE.

on-line katalog 

historie knihovny

digitalizace fondů knihovny

zaměření knihovny

seznam časopisů 

výstavy knihovny

sborník Bezděz

zajímavosti v knihovně

služby badatelům

knihařská dílna 

 

Týden knihoven - 30. 9. - 5. 10. 2019

Týden knihoven - 1. 10. - 6. 10. 2018

Týden knihoven - 2. 10. - 8. 10. 2017

Týden knihoven - 3. 10. - 9. 10. 2016

rok 2010: rok K. H. Máchy

rok 2010: celostátní seminář knihovníků muzeí a galerií při AMG

Bc. Jana Fridrichová
tel.: +420 487 824 145, l. 37
email: fridrichova@muzeumcl.cz

Magdalena Pujmanová
tel.: +420 487 824 145, l. 24
email: pujmanova@muzeumcl.cz

Bc. Jaroslava Vondrová
tel.: +420 487 824 145, l. 24
vondrova@muzeumcl.cz

Otevírací doba pro veřejnost:

pondělí, úterý  8 - 12, 13 - 16
středa  8 - 12, 13 - 16

Po domluvě i mimo otevírací dobu.            Sigla knihovny: CLE301             Evidenční číslo: 5298/2003

Knihovna Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě spolupracuje se Souborným katalogem ČR a digitální knihovnou Manuscriptorium.