III. setkání GeoLovců

Třetí setkání geologického kroužku se uskuteční dne 8. 2. 2020 na ZŠ Kravaře v Čechách. Hlavní náplní bude práce s geologickou sbírkou. Základem poznání neživé přírody je schopnost určení kamene a to nejen jako celku, tedy horniny, ale dále pak i jednotlivých součástí, tedy minerálů. Společně se pokusíme objasnit si fyzikální a optické vlastnosti, která nám budou sloužit jako základ pro poznání geologického materiálu i v terénu. Pro názorný příklad využijeme školní geologické sbírky. Kromě toho si vysvětlíme i postup při tvorbě sbírek, následné evidence a uchovávání. Závěrem si každý samostatně vyzkouší poznávačku základních hornin, se kterými bychom se mohli potkat na Českolipsku. Program bude zpestřen o paleontologické vyprávění o nalezených zkamenělinách z okolí Kravař, dále si vyzkoušíme i nějaký geologický pokus a každý si bude moct odnést odlitek zkameněliny. Vítány jsou i vaše vlastní sběry kamenů, které můžeme společně určovat.