Přednášky pro veřejnost 

2017

Aktuality naleznete zde.

_____________________________________________________________________________________________________

2016

HISTORICKO-ANTROPOLOGICKÝ SEMINÁŘ 2016
(leden - květen 2016, VMG ČL)

Cyklus přednášek v rámci vzdělávacího programu VMG ČL

Podrobnější informace naleznete zde.

_____________________________________________________________________________________________________

2014

KOUZLO KTERÉ VLÁDNE PÍSKOVCOVÝM SKALÁM (2. 12. 2014, VMG ČL)

Jiří Bruthans (za kolektiv spoluautorů a členů výzkumného týmu J. Soukupa, J. Vaculíkové, M. Filippi, J. Schweigstillové, A. L. Maya, D. Mašína, G. Kletetschky a J. Řihoška)

V různých částech světa vznikají v pískovci podivuhodné skalní útvary. Jak vznikají skalní brány, štíhlé jehly, převisy, skalní hodiny a další tvary? Proč jsou tyto jevy tak časté zrovna v pískovci? Celých 150 let na své odhalení čekalo tajemství, které marně luštily generace geologů a geomorfologů. V roce 2014 se podařilo česko-americkému vědeckému týmu najít překvapivě jednoduchou a trochu šokující odpověď...

Mimořádná přednáška v rámci XXV. Vánočních trhů v muzeu připravena ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy v Praze a AOPK ČR - Správou CHKO Český ráj.

 

HISTORICKO-ANTROPOLOGICKÝ SEMINÁŘ 2013-2014
(říjen 2013 - duben 2014, VMG ČL)

Cyklus přednášek v rámci vzdělávacího programu VMG ČL

Podrobnější informace naleznete zde.

_____________________________________________________________________________________________________

2013

TUNISKO – památky a příroda / krajina a lidé
(27. 11. 2013, ZŠ Kněžmost)

P. Jenč

Cestopisná přednáška s projekcí fotografií. Ve spolupráci s Pracovištěm archeologie a speleoantropologie VMG ČL připravil Spolek rodáků a přátel Kněžmostu.

 

HISTORICKO-ANTROPOLOGICKÝ SEMINÁŘ 2013-2014
(říjen 2013 - duben 2014, VMG ČL)

Cyklus přednášek v rámci vzdělávacího programu VMG ČL

Podrobnější informace naleznete zde.

 

KNĚŽMOST A PŘÍHRAZSKÁ VRCHOVINA VE SVĚTLE ARCHEOLOGICKÝCH OBJEVŮ
(11. 4. 2013, ZŠ Kněžmost)

P. Jenč

Ve spolupráci s Pracovištěm archeologie a speleoantropologie VMG ČL připravila Obecní knihovna Kněžmost

 

15 000 LET MINULOSTI LUŽICKÝCH HOR – proměny krajiny a osídlení
(9. 4. 2013, Městské divadlo Varnsdorf)

Radka Kozáková - V. Peša

Přednášku připravil Kruh přátel muzea Varnsdorf ve spolupráci s Pracovištěm archeologie a speleoantropologie VMG ČL

 

ARCHEOLOGIE A POČÁTKY STŘEDOVĚKU MIMOŇSKA
(1. 3. 2013, Dům kultury Ralsko v Mimoni)

V. Peša

Přednáška v rámci prezentace knihy "Mimoň v zrcadle staletí", vydané v roce 2012 Městem Mimoň

Reportáž TV MITEL z 22. 3. 2013 zde

_____________________________________________________________________________________________________

2012

15 000 LET MINULOSTI LUŽICKÝCH HOR – proměny krajiny a osídlení
(6. 12. 2012, VMG ČL)

V. Peša - Radka Kozáková (Archeologický ústav AV ČR Praha)

O osídlení, využívání a proměnách krajiny Lužických hor přednáška k zakončení projektu EU "Život před 1800 lety – archeologie a ekologie v mezigeneračním dialogu"

 

HISTORICKÉ SKALNÍ RYTINY V ČESKÉM RÁJI
(9. 11. 2012, Porotní sál zámku Jičín)

P. Jenč

Přednášku připravilo sdružení Jičínská beseda ve spolupráci s Pracovištěm archeologie a speleoantropologie VMG ČL

 

PÍSKOVCOVÝ FENOMÉN ČESKÉHO RÁJE II a III
Výzkum a ochrana v letech 2006 - 2012 (25. 10. 2012, Porotní sál zámku Jičín)

Odborný seminář pořádaný Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, Správou Chráněné krajinné oblasti Český ráj, Vlastivědným muzeem a galerií v České Lípě, p. o. Libereckého kraje a Základní organizací Českého svazu ochránců přírody Křižánky Jičín. Program byl podpořen projektem Evropské unie č. 100012682 "Život před 1800 lety - archeologie a ekologie v mezigeneračním dialogu".

• Přivítání a úvod do programu semináře (P. Jenč, L. Šoltysová, J. Mocek, Z. Vitáček)
• Pískovcový geofenomén a jeho výzkum
- Stáří jeskyní a skalních převisů v Českém ráji: Glaciální fenomén? (J. Bruthans – J. Schweigstillová – P. Jenč – Z. Churáčková)
- Vznik a vývoj pískovcových forem v Českém ráji: Překvapivé poznatky z výzkumů v lomu Střeleč
  (J. Soukup – D. Světlík – J. Bruthans – J. Schweigstillová – J. Válek)
- Proč vznikají voštiny. Generace geomorfologů a geologů poraženi fyziky? (J. Bruthans)
- Přehled výzkumu svahových deformací v pískovcovém reliéfu Českého ráje (F. Hartvich – J. Rybář – J. Stemberk – S. Merlíčková)
- Skalní řícení v Českém ráji: Poslední případové studie (J. Stemberk – F. Hartvich – J. Rybář – J. Blahůt)

• Archeologický, bioarcheologický a historický výzkum pískovcového fenoménu Českého ráje
- Využívání skalních dutin a nástin osídlení v oblasti Příhrazské vrchoviny od pozdního glaciálu do novověku (P. Jenč – V. Peša – J. V. Datel)
- Skalní převis Kopřivák 1 v Žehrovské oboře – mimořádná bioarcheologická lokalita kvádrových pískovců severočeské křídy
  (P. Jenč – R. Kočárová – P. Kočár – V. Ložek st. – Z. Sůvová)
- Bioarcheologický výzkum v severní části CHKO Český ráj v letech 2007-2011 (J. Prostředník – P. Šída – P. Hartman – J. Novák – L. Kovačíková)

- Projekt Dokumentace skalních rytin, nápisů a dalších prvků historické krajiny Českého ráje (P. Jenč – V. Peša)
- Soubor petroglyfů na Lví věži ve skalní oblasti Fortna v Prachovských skalách (P. Kracík)
- Lom v Kosteckém Plakánku a kostel v Sobotce – dokumentace vztahu (I. Peřina)
- Odraz válečných událostí 1467-1469 v archeologických nálezech z jeskyní a převisů Příhrazské vrchoviny (M. Barus – P. Jenč)

• Speleologický a biospeleologický výzkum
- Jeskyně Prachovských skal a jejich kořenové výplně (V. Ouhrabka – R. Mlejnek)
- Letouni v podzemí Českého ráje – přehled výsledků výzkumu v letech 2006-2012 (D. Horáček)

• Živá příroda mimo podzemí
- Obojživelníci, plazi a pískovcový fenomén? (M. Šandera)
- Vláskatec tajemný (Trichomanes speciosum) v Českém ráji (D. Turoňová)

• Ochrana pískovcového fenoménu v Českém ráji
- Problematika ochrany skalních dutin a péče o jeskyně v CHKO Český ráj (P. Jenč – Z. Jenčová)
- Poškozování skal Českého ráje vyrýváním nápisů (A. Hoření)
- Setkávání s přírodou v Prachovském sedle. Turistika a EVVO v Prachovských skalách (M. Šanderová – M. Šandera)

Pozvánka v elektronické verzi zde.

 

Archeologické výzkumy a pedagogická prezentace v muzeu
„ŽIVOT PŘED 1800 LETY – PO STOPÁCH GERMÁNŮ"
(20. - 22. 6. 2012, VMG ČL)

Interdisciplinární seminář k ukončení německo-českého projektu EU „Život před 1800 lety – archeologie a ekologie v mezigeneračním dialogu“ pořádaný ve spolupráci s Museum der Westlausitz Kamenz.

 

HISTORICKO-ANTROPOLOGICKÝ SEMINÁŘ 2012
(leden květen 2012, VMG ČL)

Cyklus přednášek v rámci vzdělávacího programu VMG ČL

Podrobnější informace naleznete zde.

_____________________________________________________________________________________________________

2011

NEKLIDNÝ AFRICKÝ SEVER – Libye a Tunisko 2011 (26. 10. 2011, VMG ČL)

P. Jenč

Co přineslo tzv. arabské jaro africkému severu a jakými změnami prochází Tunisko a Libye v posledních měsících? Nakolik tyto události zasáhly do života místních obyvatel a jaké je jejich očekávání? Je individuální turistika v tuniském vnitrozemí i nadále bezpečná a jak probíhala cesta po Tripolsku měsíc od obsazení hraničního přechodu Rás Džedýr libyjskou povstaleckou armádou? Nejen o těchto tématech, ale i o známých či utajených krásách obou zemí pojednávala přednáška z cest archeologa VMG ČL Petra Jenče.

 

_____________________________________________________________________________________________________

2010

HISTORICKO-ANTROPOLOGICKÝ SEMINÁŘ 2010
(leden květen 2010, VMG ČL)

Cyklus přednášek v rámci vzdělávacího programu VMG ČL

Podrobnější informace naleznete zde.

 

JESKYNĚ KVÁDROVÝCH PÍSKOVCŮ – KLENOT KRAJINY ČESKÉHO RÁJE
(28. 4. 2010, Správa CHKO Český ráj Turnov)

P. Jenč - Jiří Bruthans
Vznik, vědecký a biologický význam skalních dutin Českého ráje ...a proč je potřeba jeskyně a skalní převisy chránit

 

 

ZE ŽIVOTA STARÝCH GERMÁNŮ (22. 4. 2010, VMG ČL)

P. Jenč - V. Peša

Přednáška k projektu „Život před 1800 lety – archeologie a ekologie v dialogu mezi generacemi“ pro žáky 6. - 8. tříd základních škol. Připravena v rámci programu k Mezinárodnímu dni Země (Ekoporadna Orsej ve spolupráci s VMG v České Lípě).

_____________________________________________________________________________________________________

2009

Cyklus přednášek v rámci vzdělávacího programu VMG ČL

HISTORICKO-ANTROPOLOGICKÝ SEMINÁŘ 2008-2009

Podrobnější informace naleznete zde.

_____________________________________________________________________________________________________

2008

Cyklus přednášek v rámci vzdělávacího programu VMG ČL

HISTORICKO-ANTROPOLOGICKÝ SEMINÁŘ 2008
(leden – červen 2008, VMG ČL)

Podrobnější informace naleznete zde.

_____________________________________________________________________________________________________

2007

ARCHEOLOGIE ČESKOLIPSKA 2006 (5. 5. 2007, VMG ČL)

P. Jenč - V. Novák - V. Peša
Záchranné archeologické výzkumy na Českolipsku
(Česká Lípa - Hrnčíská ul., Stráž pod Ralskem, Útěchovice - mlýn, Kuřívody, Jestřebí, Holany, Bukovany)

V. Peša
Archeologické objevování dějin Mimoně

P. Jenč
Kostelní vršek v Mimoni - hradiště v období raného českého státu?

Petr Havránek
Pivovarské sklepy v Mimoni

P. Jenč
Dokumentace historických skalních rytin a nápisů v Českém ráji v letech 2005 - 2006
- Těžba a zpracování kamene v oblasti Drábovny, v Klokočských a Betlémských skalách
- K historii Klokočských průchodů a nejstarší hebrejské nápisy ve skalních městech severních Čech
- Epigrafický průzkum v areálu středověkého hradu Drábské světničky

P. Jenč (s příspěvkem Petra Kočára - ZIP a FF ZČU Plzeň)
Využívání skalních dutin v JZ části CHKO Český ráj (Příhrazská vrchovina a Branžežsko) ve světle nejnovějších poznatků

Josef Dneboský
Vrcholně středověké a novověké osídlení při horním toku Kněžmostky v Českém ráji

V. Peša
Projekt "Pravěká archeologie Saského Švýcarska (lidé a krajina)". Kultovní hory a jeskyně

 

TUNISKO, LIBYE - KRAJINA A LIDÉ (14. 4. 2007, VMG ČL)

P. Jenč
Tunisko, Libye ...aneb za exotikou bez "cestovky"

_____________________________________________________________________________________________________

2006

VÁLKY A BOJE NA MNICHOVOHRADIŠŤSKU: 1468 - 1945 (28. 4. 2006, Mnichovo Hradiště)
Přednáškové odpoledne VMG ČL, Muzea města Mnichovo Hradiště a ZO ČSOP Křižánky

P. Jenč - Martin Barus - L. Smejkal

 

ARCHEOLOGIE ČESKOLIPSKA 2005 (11. 3. 2006, VMG ČL)

V. Peša
Nové objevy na Českolipsku
(Česká Lípa, Šváby, Bezděz, Ralsko, Jestřebí, Pertoltice ad.)

P. Jenč - V. Peša - Hana Pátková (UK v Praze, FF)
Dokumentace historických skalních rytin v Českém ráji a Českém Švýcarsku - 6. sezóna výzkumného projektu

V. Peša
Karl Stellwag - pozoruhodná postava předválečného Českolipska

P. Jenč
Nové poznatky o hradech v okolí Drábských světniček v Českém ráji

_____________________________________________________________________________________________________

2005

ARCHEOLOGICKÝ A HISTORICKÝ VÝZKUM MNICHOVOHRADIŠŤSKA A ČESKÉHO RÁJE
(9. 12. 2005, Mnichovo Hradiště)

P. Jenč, Lenka Šoltysová (SCHKO Český ráj) a hosté
Přednáškové odpoledne VMG ČL a SCHKO Český ráj spojené s prezentací nové knihy V. Matouška, P. Jenče a V. Peši "Jeskyně Čech, Moravy a Slezska s archeologickými nálezy"
- o výsledcích záchranných archeologických výzkumů v Mnichově Hradišti a okolí v letech 2004 - 2005
- o počátcích Branžeže, zaniklé vsi Zdobín a záhadných Hamrech u Kněžmostu s dobrovolnými pracovníky českolipského muzea Josefem Dneboským a Theo Honickým
- o výzkumu pískovcové krajiny Českého ráje s geologem Josefem Datlem z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze
- o vědecko-výzkumném projektu "Dokumentace historických skalních rytin v Českém ráji" a studentech hradišťského gymnázia s Martinem Barusem a Vladimírem Pešou
- o významu archeologie a archeologických památek v Evropském geoparku Český ráj

 

ČLOVĚK A JESKYNĚ (24. 11. 2005, Muzeum Rumburk)

P. Jenč - V. Peša
Využívání skalních dutin v pískovcových oblastech severních Čech od pravěku po současnost - Labské pískovce, Českolipsko, Český ráj
- ve spolupráci s VMG ČL připravil Dům kultury Rumburk

 

ARCHEOLOGIE ČESKOLIPSKA 2004 (5. 3. 2005, VMG ČL)

V. Peša
Nové objevy na Českolipsku
- Drobnosti z Dolní Krupé a Nedvězí
- Středověké sídliště nedaleko Bezdězu
- Výzkumy kostelů v Zahrádkách, Stráži pod Ralskem a Deštné
- Kuřívody aneb historické terény a sovětská armáda
- Lhota u Dubé: ves zpustošená v novověkých válkách

Miroslav Plekanec - Petr Havránek
Novinky z prospekce v Lužických horách v letech 2003 - 2004

P. Jenč - V. Peša
Novinky psané do skály...
- dokumentace historických rytin v roce 2004 na Českolipsku (Braniborská jeskyně a Krápník pod Vlhoštěm) a v Českém ráji (neznámé brusírny a zapomenutá místa národního obrození)

 

HISTORICKÉ SKALNÍ RYTINY A NÁPISY V ČESKÉM ŠVÝCARSKU
(24. 2. 2005, Muzeum Rumburk)

P. Jenč
- ve spolupráci s VMG ČL připravil Dům kultury Rumburk

_____________________________________________________________________________________________________

2004

PÍSKOVCOVÝ FENOMÉN ČESKÉHO RÁJE (12. 6. 2004, Porotní sál jičínského zámku - Jičín)

Přednáškové odpoledne v rámci pracovního semináře "Horolezectví, pískovcový fenomén v Českém ráji" pořádaného Správou CHKO Český ráj ve spolupráci s VMG ČL, Českým horolezeckým svazem, Lezeckým kroužkem Prachov a Městem Jičín.

P. Jenč a L. Šoltysová - zahájení

Vojen Ložek (GLÚ AV ČR Praha)
Úvod do problematiky, pískovcový ekofenomén a jeho vývoj v Českém ráji

Jiří Kopecký (ZO ČSS Broumov)
Formy povrchového i podzemního pískovcového pseudokrasu

Radek Mikuláš (GLÚ AV ČR Praha)
Mezo- a mikroreliéf pískovcových skalních měst a výchozů

Josef Datel (UK v Praze, PřF)
Podzemní vody v Českém ráji

Jiří Bruthans (UK v Praze, PřF)
Bartošova pec u Ondříkovic a krasové jevy v pískovcích Českého ráje

Josef Datel
Geologický výzkum kvartérních sedimentů

Vojen Ložek - P. Jenč
Sedimentární výplně skalních dutin Českého ráje

P. Jenč - V. Peša
Využívání skalních dutin Českého ráje člověkem od pravěku po současnost

Jiří Kopecký
Biogenní výplně pískovcových jeskyní a převisů

Z. Vitáček
Netopýři v podzemí Českého ráje, jejich evidence a ochrana

L. Šoltysová - Daniela Vacková (SCHKO Český ráj)
Vegetace pískovcového prostředí Českého ráje

 

ARCHEOLOGIE ČESKOLIPSKA 2003 (27. 3. 2004, VMG ČL)

V. Peša
Nové objevy na Českolipsku:
- Neznámé středověké osídlení u Dubice (Česká Lípa)
- Objevy při rekonstrukci silnice Jestřebí - Doksy
- Příspěvky k minulosti obce Loubí a Jestřebí
- Nález starého vodovodního potrubí v Mimoni

Miroslav Kolka (NPÚ Liberec)
Vodovod v Bělé pod Bezdězem v letech 1502 - 1700

P. Jenč - V. Peša
Unikátní soubory historických rytin ve skalních labyrintech Stříbrných stěn (České Švýcarsko) a Staré foroty (Český ráj)

P. Jenč
Křineč - archeologické objevování neznámého hradu v Českém ráji

V. Peša
Jak byli pohřbeni padlí z bitvy u Kuřívod 1866?

 

SEXUALITA VE STARÉ ČÍNĚ (VMG ČL)

Jakub Maršálek (Ústav Dálného východu UK FF v Praze)

_____________________________________________________________________________________________________

2003

ARCHEOLOGICKÝ A HISTORICKÝ VÝZKUM NA MNICHOVOHRADIŠŤSKU
(4. 12. 2003, Mnichovo Hradiště)

P. Jenč
Archeologie "pod radnicí" - seznámení s výsledky záchranného archeologického výzkumu v souvislosti s přestavbou a rozšířením Městského úřadu v Mnichově Hradišti

Helena Průšková (Spolek rodáků a přátel MH)
Dům č.p. 295 a ostatní zástavba mnichovohradišťského náměstí v 17. - 20. století

P. Jenč - L. Šoltysová (SCHKO Český ráj)
Vědecko-výzkumný projekt "Kvartérní sedimenty pískovcové krajiny středního Pojizeří a Českolipska"; příspěvek k pravěkému osídlení okolí Mužského

P. Jenč - Martin Nechvíle - V. Peša
Středověké hrady v mikroregionu Příhrazské vrchoviny ve světle nových poznatků - otázka úlohy cisterciáckého kláštera v Hradišti nad Jizerou (Drábské světničky, Staré Hrady, Hynšta)

P. Jenč - V. Peša
Křineč - archeologické objevování neznámého hradu nad Komárovským rybníkem u Branžeže

P. Jenč - V. Peša
Projekt Dokumentace historických skalních rytin v Českém ráji (údolí Plakánek u Kosti) a průzkum pískovcového labyrintu Stará forota u Žehrova

V. Peša
Identifikace hrobů z prusko-rakouské války 1866 u zaniklé vsi Horní Krupá v Ralsku

V. Peša
Středověké a raně novověké osídlení Ralska z pohledu archeologických a písemných pramenů

Jaroslav Dvořák (Spolek rodáků a přátel MH)
Současný stav zaniklých vesnic v bývalém vojenském výcvikovém prostoru Ralsko

 

HISTORICKÉ RYTINY V ČESKÉM ŠVÝCARSKU - SVĚDECTVÍ O ČLOVĚKU A KRAJINĚ OD POZDNÍHO STŘEDOVĚKU PO SOUČASNOST (22.  11. 2003, Oblastní muzeum Děčín)

P. Jenč - V. Peša
Ve spolupráci s VMG ČL připravil Klub přátel památek a historie při Oblastním muzeu v Děčíně.

 

PŘEDNÁŠKOVÉ ODPOLEDNE V MNICHOVĚ HRADIŠTI (9. 4. 2003)

P. Jenč - V. Peša
Archeologie Mnichovohradišťska III

Z. Vitáček
Muzeum - sbírkotvorná, výzkumná, výstavní, přednášková, publikační a vzdělávací činnost; úloha a význam vlastivědných muzeí v regionu

Jakub Maršálek (Ústav Dálného východu UK FF v Praze)
Pravěká a starověká Čína
- Počátky pěstování rýže (8.tisíciletí př.n.l.)
- Chrám bohyně s nejstarší monumentální plastikou na světě (4. tisíciletí př.n.l.)
- Bohaté hrobky se šamanskými nefrity (3.tisíciletí př.n.l.)
- Šangská říše - bronzové nádoby se záhadnými motivy a lidské oběti (2. tisíciletí př.n.l.)
- Největší bitvy čínských dějin (1.tisíciletí př.n.l.)

 

ARCHEOLOGIE ČESKOLIPSKA 2002 (5. 4. 2003, VMG ČL)

Lenka Krušinová (NPÚ Praha)
Archeologie a zákony

V. Peša
Zničení archeologických lokalit v Pekle u České Lípy, u Housky a České Kamenice

V. Peša
Nové objevy při záchranných výzkumech
- Holany v době železné
- Kovárna ze staršího novověku ve Sloupu?
- Stará Lipská cesta v Mimoni

Petr Havránek - Miroslav Plekanec
Technické památky v přírodě Lužických hor 1999 - 2003

V. Peša - P. Jenč
Pískovcový fenomén a Českolipsko - historické podzemí

V. Peša - P. Jenč
Nové objevy při dokumentaci historických rytin v pískovcích Děčínska, Českolipska a Českého ráje

 

ARCHEOLOGIE MNICHOVOHRADIŠŤSKA II (6. 3. 2003, Mnichovo Hradiště)

P. Jenč - V. Peša a hosté
- Pravěké a raně středověké osídlení regionu
- Archeologické objevování Kněžmosta
(Theodor Honický)
- Tvrziště v Dobré Vodě
- Záchranný výkum středověkého domu v Kuřívodech
- Mužský - využívání skalních dutin od doby kamenné po 2. světovou válku, hradiště Hrada a Klamorna
- Historické skalní rytiny v Českém ráji

_____________________________________________________________________________________________________

2002

ARCHEOLOGIE MNICHOVOHRADIŠŤSKA (7. 11. 2002, Mnichovo Hradiště)

P. Jenč
Dějiny archeologického bádání na Mnichovohradišťsku

P. Jenč
Mnichovo Hradiště ve světle archeologických a písemných pramenů

V. Peša - P. Jenč
Historický sklep před Arnoldovým domem v MH

P. Jenč
Čertovina a Křineč - neznámé středověké hrady

P. Jenč
Pravěké a staroslovanské osídlení regionu

Josef Dneboský - Theodor Honický
Branžež a branžežské Hamry

 

ARCHEOLOGIE ČESKOLIPSKA 2001 (27. 4. 2002, OVM ČL)

Vladislav Jindra (Nový Bor) - V. Peša
Archeologický výzkum morového hřbitova a počátky Nového Boru

P. Jenč
Galerie historických skalních rytin v "Převisu válečníků" u Jetřichovic - druhá etapa projektu dokumntace skalních rytin v NP České Švýcarsko

L. Smejkal - V Peša
Požár Mimoně v roce 1806 aneb co přinesla plynofikace města v letech 2000 - 2001

V. Peša
Středověký dům v Kuřívodech (záchranný výzkum při stavbě kanalizace)

P. Jenč
Zlatá keltská mince z Českého ráje

_____________________________________________________________________________________________________

2001

ARCHEOLOGIE ČESKOLIPSKA 2000 (10. 3. 2001, OVM ČL)

V. Peša
120 let archeologie Českolipska

P. Jenč
Výzkumné projekty archeologického pracoviště OVM: okolí Doks, Příhrazská vrchovina, České Švýcarsko

V. Peša
Záchranné výzkumy v okr. Česká Lípa: paleolit a doba bronzová z Kraví Hory, středověk z okolí Bezdězu, Kostelní vrch v Mimoni

Marcel Rezler
Pravěké a raně středověké nálezy z okolí Ronova - povrchové sběry

V. Peša - P. Jenč
Nejnovější pravěké a středověké nálezy u Ralska - Hradčan a Bezdězu - 4. sezóna výzkumného projektu Poslední lovci na severu Čech

V. Peša
Archeologický výzkum stanoviště turkestánských dobrovolníků z roku 1945 u Provodína

_____________________________________________________________________________________________________

 

Pracoviště archeologie a speleoantropologie,  2006 – 2019

   Poslední aktualizace:  29.  3.  2017

 

◄  ZPĚT  na nabídku ARCHEOLOGIE