„Pojďte zpátky časem“

     

   

 

Expozice archeologie + možnost návštěvy Archeologického muzea Šatlava v České Lípě – pobočka vlastivědného muzea.

Putování do doby prvního osídlení na Českolipsku.

Tvůrčí dílna: Práce s časovou osou – řazení předmětů běžného užívání (nádoby, šperky, ..) do dané doby. Ražba mince.

Doplňkový výukový program - „Pojďte zpátky časem“ - Vísecká rychta v Kravařích

Prohlídka nejstaršího roubeného stavení v Čechách, doplněná o výukový program zaměřený na život ve starých chalupách – expozice lidového bydlení.

Tvůrčí dílny: Děti si vyzkouší jak se mlelo obilí, praní v neckách na valše, pěstování zemědělských plodin, poznávání bylin a další činnosti, patřící k životu na vsi.