„Kde se narodil Ježíšek?“

   

Expozice historie – vazba na regionální sbírku betlémů.

Tradice a historie výroby betlémů, ukázka restaurování betlémů ze sbírek muzea.

Tvůrčí dílna: Výroba vlastního betlému.