Prezentace odborných profesí a řemesel

Českolipské muzeum představilo základním školám Libereckého kraje PŘÍRODOVĚDNÉ PROFESE, ODBORNÉ PROFESE
A TRADIČNÍ ŘEMESLA s cílem rozšířit výuku předmětu Volba povolání pro žáky 7. a 8. tříd s možností odborného a praktického seznámení se s daným oborem

Termín realizace:

Zpravidla každá první sobota v měsíci, v době trvání projektu leden 2013 až prosinec 2014 (vyjma letních prázdnin)

Vlastní doba realizace výukového programu:

Od 10.00 do 14.00 hodin (v případě propojení s exkurzí doba prezentace delší)

Prezentace odborných profesí a řemesel

Vlastní představení profese je složeno z části výukové, z „pracovní dílny“ či odborně zaměřené exkurze (sklářská huť, řezbářské sympozium, rybářská či ekologická exkurze)

ROK 2012: Listopad – prosinec 2012 - Přípravná etapa projektu

ROK 2013: Prezentace přírodovědných a odborných profesí   

ROK 2014: Prezentace tradičních řemesel a odborných profesí

ROK 2015: Leden - březen 2015 - Závěrečná etapa projektu    

Propagační články k prezentaci odborných profesí a řemesel zde. Fotogalerie z burzy profesí zde.

Katalog profesí je k nahlédnutí v ekoporadně Orsej a knihovně Vlastivědného muzea a galerie
v České Lípě.                      

archeolog entomolog geolog zoolog historik
13. leden 2013
ARCHEOLOG
2. únor 2013
ENTOMOLOG
2. březen 2013
GEOLOG
6. duben 2013
ZOOLOG
4. květen 2013
HISTORIK
etnograf botanik lesnik spravce-muzejnich-sbirek knihovnik

1. červen 2013
ETNOGRAF

7. září 2013
BOTANIK + MYKOLOG 
5. říjen 2013
LESNÍK +
STRÁŽCE PŘÍRODY + PREPARÁTOR

 
2. listopad 2013
SPRÁVCE
MUZEJNÍCH
SBÍREK

 
7. prosinec 2013
KNIHOVNÍK + KARTOGRAF

 

sklar vytvarnik restaurator ekolog vcelar
18. leden 2014
SKLÁŘ 
8. únor 2014
VÝTVARNÍK (PROPAGACE) + FOTOGRAF
8. březen 2014
RESTAURÁTOR
5. duben 2014
EKOLOG,
PRACOVNÍK EKOPORADNY
3. květen 2014
VČELAŘ
knihar rezbar rybar umelecky-sklenar kovar
7. červen 2014
KNIHAŘ
6. září 2014
ŘEZBÁŘ
4. říjen 2014
RYBÁŘ
1. listopad 2014
UMĚLECKÝ SKLENÁŘ, VITRÁŽISTA
6. prosinec 2014
KOVÁŘ,
UMĚLECKÝ KOVÁŘ


                kalendář 2013 a kalendář 2014

Název projektu:

Prezentace odborných profesí a řemesel
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.22/02.0003
Název a číslo globálního grantu: CZ.1.07/1.1.22
Zvyšování kvality ve vzdělávání v Libereckém kraji II
Schvalovatel návrhu GP: Liberecký kraj
Předkladatel grantového projektu:
Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě
příspěvková organizace LBK