Acta musei Reginaehradecensis 

= Práce muzea v Hradci Králové

Rok 1971 (roč. 13), rok 1976 (roč. 14), rok 1977 (roč. 15), rok 1995 (roč. 24), rok 1997 (roč. 25), rok 1998 (roč. 26), rok 1999 (roč. 27), rok 2003 (roč. 29), rok 2004 (roč. 30), rok 2006 (roč. 31), rok 2007 (roč. 32), rok 2011 (roč. 33), rok 2014 (roč. 34)