Beseda učitelská

týdenník pro učitele a přátele školství národního

Rok 1873 (roč. 5, č. 1-38)