Sborník Bezděz

Před 80. lety (v roce 1929)  začal Muzejní spolek pro kraj Českolipský vydávat časopis Bezděz. Jeho vydávání bylo zastaveno v roce 1938, znovu obnoveno v roce 1947 a 1948. Po více jak 40. letech v roce 1990 Vlastivědný spolek Českolipska vydal
1. číslo sborníku Bezděz, který vychází dodnes.
Až do roku 1948 vycházel 6x ročně. Hlavním cílem bylo poukázat v německém prostředí na českou menšinu, její historii, názvy, místní zvyky, obyčeje. Obnovený Bezděz vychází 1x ročně. Publikováním odborných článků z historie a přírodních věd poukazuje na bohatou historii našeho regionu a přírodní krásy.
 

Původní štoček z redakce Bezdězu použitý na předchozí fotografii.

Silueta Bezdězu s jeho bohatou historií se stala symbolem Českolipska a vystihuje název Vlastivědného sborníku Českolipska. Ilustroval Vladimír Hofmann.

Podtitul Přehled kulturních a přírodních poměrů severních Čech a Lužice vyjadřuje podporu Lužickým Srbům.

Na tvorbě časopisu se nejvíce podíleli odpovědný redaktor Josef Maštálko a jeho spolupracovníci F. Zuman, J. V. Šimák, J. Karas, J. Páta, V. Černý, F. Strejček a B. Kinský