Bohumil Malotín

Vzpomínka na Bohumila Malotina - hudebníka, sběratele starých tisků, přítele Lužických Srbů, milého
a laskavého člověka

Bohumil Malotín, byl osobností renesanční a ojedinělou, výčet jeho aktivit byl tak velký, že by dokázal naplnit několik životů.
Pocházel z Barchůvku u Nového Bydžova, kde se narodil 11. 5. roku 1927.
Bohumila Malotina zajímaly osudy Lužických Srbů. Už za brněnských studií navázal kontakt se Společností přátel Lužice
a navštěvoval kurzy lužické srbštiny. Po přesídlení do Prahy, se stal aktivním členem Společnosti přátel Lužice při Společnosti Národního muzea – zde přednášel pražské veřejnosti prakticky neznámé skladby lužickosrbských autorů
Roku 1955 se stal členem orchestru Smetanova divadla, kde r. 1963 převzal funkci koncertního mistra v sekci violoncell. Smetanovu divadlu byl věrný až do svého odchodu do důchodu v r. 1991. Hudbu ale ani pak nezanedbával, vyučoval
v ZUŠ v České Lípě hře na violoncello.
Spolu se svou manželkou Miriam měli společnou zálibu – lásku ke knihám, která u něj přerostla v obrovský sběratelský zájem o staré tisky Do všech knih vlepoval svoje nápadité exlibris – se symbolem rytíře ve zbroji.
Bohumil Malotín spolupracoval s českolipským muzeem a připravil zde v dubnu v roce 1992 pozoruhodnou výstavu
o lužickosrbském poštovnictví.
V dubnu roku 2007 se uskutečnila také v muzeu v České Lípě u příležitosti jeho nedožitých osmdesátých narozenin výstava
„ Moje Lužice“ . Výstava seznámila návštěvníky s jeho vztahy k Lužici a představila ukázky z jeho lužickosrbské knihovny.
Sbírka knih je bohatá a obsažná, její skladba odpovídá celé šíři zájmů jejího sběratele – nalezneme zde cenná vydání Biblí, knihy lékařské, knihy o hospodářství, právu, písně, kramářské písně, učebnice, časopisy a lužickosrbské tisky. Bohumilu Malotínovi se podařilo získat Pražskou bibli z roku 1488, Benátskou bibli z roku 1506 a Kutnohorskou bibli z roku 1489.
Ve sbírce nalezneme obě vydání Herbáře Pietra Andrea Mattioliho (1562, 1594), Kunvaldský kancionál (1576), Kronika
o národu Tureckém (1594). Ve sbírce lužickosrbské nalezneme vzácné Bible, vydané v Budyšíně, Chotěbuzi., knihy
A. Frankeho z roku 1826, Martina Grünwalda z roku 1780, rukopis gramatiky sestavený Janem Jurákem Prokopiem
P. Hantsckem z roku 1770. V nejbohatších letech přibývalo ročně 30-45 titulů, těsně před vypuknutím jeho choroby začátkem roku 2000 získal do své sbírky ještě dva tituly, které mu udělaly radost. Byl to Kleychův Kancionál z roku 1722
a Nový Zákon z roku 1782.
Na bývalé tvrzi ve Volfarticích se cítili s manželkou Miriam více doma na Malé Straně v Praze. Bohumil Malotín zemřel
v Praze dne 15. září 2000 a pohřben je ve Volfarticích. Českolipskému muzeu odkázal celou svou jedinečnou sbírku tisků.