Časopis pro katolické duchovenstvo

orgán vědeckého odboru Akademie křesťanské v Praze

Rok 1877 (roč. 18, č. 3), rok 1880 (roč. 21, č. 5,7), rok 1889 (roč. 30, č. 1, 6-7, 9), rok 1891 (roč. 32, č. 1-2)