Časopis Moravského musea zemského

Rok 1905 (roč. 5), rok 1915-1916 (roč. 15, č. 1-2), rok 1921 (roč. 17-19)

Časopis Moravského zemského musea

rok 1923 (roč. 21-22), rok 1925 (roč. 22-23), rok 1926 (roč. 24), rok 1928 (roč. 25), rok 1932 (roč. 26-27), rok 1933 (roč. 28-29), rok 1946 (roč. 30, č. 2, řada přírodovědná)

Časopis Moravského musea v Brně

geologie - mineralogie - speleologie - botanika - zoologie

rok 1949 (roč. 34, č. 1)

diluvium - prehistorie - numismatika - lidová kultura - dějiny výtvarného umění - dějiny hudby

rok 1949 (roč. 34, č. 2)

přírodověda, vědy přírodní

rok 1950 (roč. 35, č. 1), rok 1951 (roč. 36, č. 1), rok 1952 (roč. 37), rok 1953 (roč. 38, č. 1), rok 1962 (roč. 47), rok 1963 (roč. 48), rok 1967 (roč. 52), rok 1968 (roč. 53), rok 1969 (roč. 54), rok 1970 (roč. 55), rok 1973 (roč. 56-57), rok 1974 (roč. 58-59), rok 1975 (roč. 60), rok 1976 (roč. 61), rok 1977 (roč. 62)

+ supplementum Beiträge zur Kenntnis der Fauna Afghanistans, rok 1967, roč. 52

vědy historické

rok 1951 (roč. 36, č. 2), rok 1952 (roč. 37)

vědy společenské

rok 1950 (roč. 35, č. 2), rok 1953 (roč. 38, č. 2), rok 1954 (roč. 39), rok 1957 (roč. 42), rok 1958 (roč. 43), rok 1959 (roč. 44), rok 1960 (roč. 45), rok 1961 (roč. 46), rok 1962 (roč. 47), rok 1963 (roč. 48), rok 1964 (roč. 49), rok 1966 (roč. 51), rok 1967 (roč. 52), rok 1969 (roč. 53-54, č. 1), rok 1970 (roč. 53-54, č. 2), rok 1972 (roč. 55, 57, č. 2), rok 1973 (roč. 56 58, č. 2), rok 1974 (roč. 59), rok 1975 (roč. 60), rok 1976 (roč. 61), rok 1977 (roč. 62)

Časopis Moravského muzea v Brně

vědy geologické

rok 1997 (roč. 82)

vědy biologické

rok 1998 (roč. 82-83, č. 1-2), rok 1999 (roč. 84, č. 1-2), rok 2000 (roč. 85), rok 2001 (roč. 86), rok 2002 (roč. 87), rok 2003 (roč. 88, č. 1-2), rok 2004 (roč. 89, č. 1-2), rok 2005 (roč. 90, č. 1-2), rok 2006 (roč. 91, č. 1-2), rok 2007 (roč. 92, č. 1-2), rok 2008 (roč. 93, č. 1-2), rok 2009 (roč. 94, č. 1-2), rok 2010 (roč. 95, č. 1-2), rok 2011 (roč. 96, č. 1)

vědy přírodní

rok 1978 (roč. 63), rok 1979 (roč. 64), rok 1980 (roč. 65), rok 1981 (roč. 66), rok 1982 (roč. 67), rok 1983 (roč. 68), rok 1984 (roč. 69), rok 1985 (roč. 70), rok 1986 (roč. 71, č. 1-2), rok 1987 (roč. 72, č. 1-2), rok 1988 (roč. 73, č. 1-2), rok 1989 (roč. 74, č. 1-2), rok 1991 (roč. 74, č. 1-2), rok 1992 (roč. 77, č. 1-2), rok 1994 (roč. 78, č. 1-2), rok 1995 (roč. 79, č. 1-2), rok 1996 (roč. 80, č. 1-2), rok 1997 (roč. 81, č. 1-2)

vědy společenské

rok 1978 (roč. 63), rok 1979 (roč. 64), rok 1980 (roč. 65), rok 1981 (roč. 66), rok 1982 (roč. 67), rok 1983 (roč. 68), rok 1984 (roč. 69), rok 1985 (roč. 70), rok 1986 (roč. 71, č. 1-2), rok 1987 (roč. 72, č. 1-2), rok 1988 (roč. 73, č. 1-2), rok 1989 (roč. 74, č. 1-2), rok 1990 (roč. 75, č. 1-2), rok 1991 (roč. 76, č. 1-2), rok 1992 (roč. 77, č. 1-2), rok 1993 (roč. 78, č. 1-2), rok 1994 (roč. 79, č. 1-2), rok 1996 (roč. 80-81, č. 1-2), rok 1997 (roč. 82, č. 1-2), rok 1998 (roč. 83, č. 1-2), rok 1999 (roč. 84, č. 1-2), rok 2000 (roč. 85, č. 1-2), rok 2001 (roč. 86, č. 1-2), rok 2002 (roč. 87, č. 1-2), rok 2003 (roč. 88, č. 1-2), rok 2004 (roč. 89, č. 1-2), rok 2005 (roč. 90, č. 1-2), rok 2006 (roč. 91, č. 1-2), rok 2007 (roč. 92, č. 1-2), rok 2008 (roč. 93, č. 1-2), rok 2009 (roč. 94, č. 1-2)

+ supplementum Peregrinatio gothica (Jantarová stezka), rok 1998, roč. 82