Časopis společnosti vlasteneckého Muzeum w Čechách

Rok 1827 /ročník 1/

Časopis českého museum

Rok 1836, rok 1846 rok 1853

Časopis českého musea

Rok 1854

Časopis musea království českého

Rok 1855rok 1913

Časopis Národního musea

Rok 1914rok 1922, rok 1924rok 1932

Časopis Národního musea - oddíl duchovědný a přírodovědný

Rok 1935rok 1940

Časopis Národního musea - oddíl duchovědný

Rok 1934, rok 1946, rok 1947, rok 1963

Časopis Národního musea - oddíl věd společenských

Rok 1948rok 1952, rok 1954rok 1964

Časopis Národního muzea - historické muzeum

Rok 1965rok 1976

Časopis Národního muzea - řada historická

Rok 1977 až rok 1986, rok 1990rok 2018

Časopis Národního musea - oddíl přírodovědný

Rok 1946rok 1952, rok 1955rok 1962, rok 1964

Časopis Národního muzea - oddíl přírodovědný

Rok 1965rok 1988rok 2009

Rejstříky:

Časopis Národního musea 1827-1956: 125 ročníků muzejního časopisu

Svazek 1 a 2: jmenný seznam
Svazek 1: systematický seznam

Časopis Národního muzea - historické muzeum

Rejstřík ročníků 126-135

Časopis Národního muzea – historické muzeum

 Rejstřík ročníků 136-145