Časopis Vincentina

zábavný povídkář, besedník a zpravodaj, věnovaný dílu nezištné lásky k bližnímu

rok 1922-23 (roč. 1, č. 1-6), rok 1925 (roč. 3, č. 1-6), rok 1926 (roč. 4, č. 1-6)