Česká demokracie

revue pro národní a sociální výchovu

rok 1909 (roč. 1, č. 1-10), rok 1910 (roč. 2, č. 1-10), rok 1911(roč. 3, č. 1-10) rok 1912 (roč. 4, č. 1-5)

s přílohou Sociální reforma