Česká literatura

rok 1953 (roč. 1, č. 1-4), rok 1954 (roč. 2, č. 1-4), rok 1956 (roč. 4, č. 1-4), rok 1957 (roč. 5, č. 1-4), rok 1958 (roč. 6, č. 1-4), rok 1959 (roč. 7, č. 1-4), rok 1960 (roč. 8, č. 1-4),