Československý textil  

ústřední list Československého textilního a oděvního průmyslu

Rok 1946 (roč. 1, č. 1-17), rok 1947 (roč. 2, č. 1-52)

odborný časopis pro zaměstnance textilního a oděvního průmyslu

rok 1950 (roč. 5, č. 1-12)

odborný časopis Ministerstva lehkého průmyslu pro průmysl textilní a oděvní

Rok 1954 (roč. 9, č. 1-12), rok 1955 (roč. 10, č. 1-12), rok 1956 (roč. 11, č. 1-12)