Čtenář

měsíčník pro práci s knihou (od roku 1999 měsíčník pro knihovny)

Rok 1990 (roč. 42, č. 1-12), rok 1991 (roč. 43, č. 2, 10, 11), rok 1992 (roč. 44, č. 1-12), rok 1993 (roč, 45, č. 1-12), rok 1994 (roč. 46, č. 1-12), rok 1995 (roč. 47, č. 1-12), rok 1996 (roč. 48, č. 1-12), rok 1997 (roč. 49, č. 1-12), rok 1998 (roč. 50, č. 1-12), rok 1999 (roč. 51, č. 1-12), rok 2001 (roč. 53, č. 1-12), rok 2002 (roč. 54, č. 1-12), rok 2003 (roč. 55, č. 1-12), rok 2004 (roč. 56, č. 1-12),