Dělnická osvěta

Věstník dělnické akademie v Praze

rok 1909 (roč. 3, č. 1-24), rok 1910 (roč. 4, č. 1-23), rok 1937 (roč. 17)