Dětská neděle

zábavný a poučný obrázkový týdeník 

Rok 1935-1936 (roč. 1, č. 1-52, včetně příl. Děti svatováclavské)