Dialog

Kulturně politický měsíčník

Rok 1966 (č. 1. 3-6), rok 1967 (č. 1-12), rok 1969 (č. 1-10)