Dokumentační zpravodaj 

Rok 1975 (č. 1-12), rok 1976 (č. 15-21)