Duchovní pastýř

měsíčník katolického duchovenstva

Rok 1955 (roč. 5, č. 1-10)