Elektronika

Měsíčník pro elektronizaci národního hospodářství

Rok 1987 (č. 1-7), rok 1988 (č. 1-12), rok 1989 (č. 1-12), rok 1990 (č. 1-12), rok 1991 (č. 1-12), rok 1922 (č. 1-3)