Entomologické problémy

Sborník Čs. entomologickej spoločnosti na Slovensku pri Slovenskej akadémii vied

Rok 1961 (č. 1), rok  1962 (č. 2), rok 1964 (č. 3), rok 1964 (č. 4), rok 1965 (č. 5), rok 1966 (č. 6), rok 1967 (č. 7)