Epocha

Rozhledy a úvahy časové z oboru techniky, průmyslu, řemesel, dopravy, národohospodářství, chemie, přírodovědy a vynálezů, se zvláštním zřetelem na objevy doby nejnovější

rok 1091 (roč. 6, č. 1-12), rok 1902 (roč. 7, č. 1-12), rok 1093 (roč. 8, č. 1-20), rok 1904 (roč. 9, č. 1-20), rok 1905 (roč. 10, č. 1-20), rok 1906 (roč. 11, č. 1-20), rok 1908 (roč. 13, č. 1-20), rok 1909 (roč. 14, č. 1-20)