Historica Carpatica

zborník východoslovenského múzea v Košiciach, séria C - História

Rok 1972 (č. 3), rok 1973 (č. 4), rok 1974 (roč. 5), rok 1976 (roč. 7), rok 1977 (roč. 8), rok 1978 (roč. 9), rok 1979 (roč. 10), rok 1980 (roč. 11), rok 1981 (roč. 12), rok 1982 (roč. 13), rok 1983 (č. 14), rok 1984 (roč. 15), rok 1985 (roč. 16),rok 1986 (roč. 17), rok 1987 (roč. 18)