Z historie České Lípy

Svědkem století historického vývoje, proměn, růstu, úpadku a znovuvzkříšení města je muzeum a archiv – nepřeberné zdroje poznání. Pokusme se projít stovku let rok po roce a vždy
se u něčeho zastavit.                    

                

V depozitech muzeí se nachází nenápadné předměty, které nám při bližším ohledání nabídnou jedinečnou výpověď o člověku či události, která nám připomene dávno zapomenutou osobnost, událost či příběh. Podívejme se na mozaiku zapomenutých příběhů, které zobrazují
a oživují historii našeho regionu.