Hospodyňské listy   

časopis věnovaný praktickým zájmům žen československých, racionelnímu vedení domácího hospodářství a životu rodinnému

Rok 1934 (roč. 10, č. 1-12)