Ježíš Kristus

Rok 1892 (roč. 1, č. 1-6), rok 1893 (roč. 2, č. 5, 10)