Judaica Bohemiae

Rok 1971 (roč. 7, č. 1-2), rok 1972 (roč. 8, č. 2), rok 1973 (roč. 9, č. 1-2), rok 1974 (roč. 10, č. 1-2),
rok 1975 (roč. 11, č. 1-2), rok 1976 (roč. 12, č. 2), rok 1977 (roč. 13, č. 1-2), rok 1978 (roč. 14, č. 1-2),
rok 1979 (roč. 15, č. 1-2), rok 1980 (roč. 16, č. 1-2), rok 1981 (roč. 17, č. 1-2), rok 1982 (roč. 18, č. 1-2),
rok 1983 (roč. 19, č. 1-2), rok 1984 (roč. 20, č. 1-2), rok 1985 (roč. 21, č. 1-2), rok 1986 (roč. 22, č. 1-2),
rok 1987 (roč. 23, č. 1-2), rok 1988 (roč. 24, č. 1-2), rok 1989 (roč. 25, č. 1-2)