Kmen

časopis pro moderní literaturu

Rok 1927 (roč. 1, č. 1-12)