Knihařský bulletin

čtvrtletní zpravodaj pro uměleckou knižní vazbu a související obory

Rok 1995 (roč. 1, č. 1-3 + zvláštní číslo), rok 1998 (roč. 4, č. 1-4), rok 1999 (roč. 5, č. 1-4)