Knižnice a vedecké informácie

Rok 1981 (roč. 13, č. 1-6), rok 1982 (roč. 14, č. 1-6), rok 1983 (roč. 15, č. 1-6), rok 1984 (roč. 16, č. 1-6), rok 1985 (roč. 17, č. 1-6), rok 1987 (roč. 19, č. 1-6)  rok 1998 (roč. 20, č. 1-6), rok 1990 (roč. 22, č. 1-6)