České hrady v díle Jana Konůpka

Výstava je zapůjčená z Národního muzea v Praze, které díky dotaci Ministerstva kultury ČR mohlo v roce 2005 zakoupit
do svých sbírek část pozůstalosti pražského nakladatele Aloise Dyka (1881–1971), doklady k činnosti jeho nakladatelství Emporium. Základem této jedinečné sbírky s více jak 1600 položkami jsou práce dnes velmi oblíbeného grafika Jana Konůpka (1883–1950), který byl hlavním výtvarníkem tohoto nakladatelství. Vedle kolekce originálních knižních ilustrací
a studií k nim, exlibris, novoročenek, korespondence a také fotografií vynikají soubory grafických listů, které i oficiálně
v rámci edic nakladatelství vycházely. Za pozornost zde stojí i rané kresby Jana Konůpka z prvního desetiletí 20. století,
kdy se pokoušel věrně zachycovat české hradní objekty a přírodu. Hrady jsou však i v Konůpkově pozdější tvorbě nedílnou součástí jeho knižních ilustrací, například k Bibli kralické. Pro jeho dílo jsou především typické duchovní náměty, i ty však často zasazoval do reálné české krajiny (ve velké oblibě měl kopce Českého středohoří).
Vystavený soubor 19 grafik a studií českých hradů se snaží představit Jana Konůpka jako krajináře, zároveň ale přispět
k loňským oslavám 200. výročí narození básníka Karla Hynka Máchy, jehož zdařilé kresby „hradů spatřených“ jsou stále velmi oblíbené u veřejnosti. Výstava tedy ukazuje, že i v této tvorbě měl K. H. Mácha dobrého pokračovatele. Konůpek Máchu obdivoval, ilustroval jeho nejslavnější dílo Máj, „máchovské motivy“ byly v jeho tvorbě časté.
Málo známé práce Jana Konůpka zde doplňují současné fotografie hradních objektů jako konfrontace minulosti
se současností, jež jsou výsledkem soutěže, kterou uspořádal server Hrady.cz v roce 2010. Fotografie tak často dokládají
i výraznou degradaci hradních zřícenin, přesto se však stále těší neobyčejnému zájmu veřejnosti a rozvíjejí její představy
o dávné minulosti kraje.
Kresby hradů od Jana Konůpka jsou doplněny současnými fotografiemi hradních objektů. Konůpek obdivoval dílo K. H. Máchy a navázal svými kresbami na Máchovy Hrady spatřené.
Výstava je dále obohacena o informace o serveru Hrady.cz a unikátní letecké fotografie hradů a zámků ve Středočeském
a Libereckém kraji.
Autoři vystavovaných fotografií: Jitka Měřinská, Miroslav Javornický, David Mikoláš, Pavel Komárek, Radovan Smokoň, Petr Nožička.
Autoři výstavy: Pavel Muchka, Veronika Botová, Jiří Čížek, Pavel Zany Komárek.