Květy

národní zábawník pro Čechy, Morawany, Slowáky a Slezany

Rok 1846 (roč. 13), rok 1847 (roč. 14)

Květy

obrázkový týdenník

Rok 1869 (roč. 4), rok 1870 (roč. 5), rok 1872 (roč. 7), rok 1879 (roč. 14),  rok 1888 (roč. 10, kniha 20 a 21), rok 1890 (roč. 12, kniha 24-25), rok 1892 (roč. 14, kniha 28 a 29), rok 1893 (roč. 15, kniha 30 a 31), rok 1898 (roč. 20, kniha 40), rok 1899 (roč. 21, kniha 43), rok 1903 (roč. 25, kniha 50), rok 1911 (roč. 33, kniha 66), rok 1957 (roč. 7, č. 47)