Lesnická práce

měsíčník vydávaný Čs. maticí lesnickou pro lesnickou vědu a praxi

Rok 1945 (roč. 24, č. 1-12)