Liberecký kraj

časopis lidové správy KNV

Rok 1950 (roč. 1, č. 1-22), rok 1951 (roč. 2, č. 1-9, 12-24), rok 1952 (roč. 3, č. 1-8, 11-16, 19-26)