Listy genealogické a heraldické společnosti v Praze

Acta genealogica ac heraldica

Rok 1969 (č. 1-4), rok 1970 (č. 5-10), rok 1971 (č. 11-15), rok 1972 (č. 16-20), rok 1973 (č. 21-25),
rok 1974 (č. 1-5), rok 1975-76 (č. 7-12), rok 1975-78 (4. řada, č. 1-5), rok 1978 (6. řada, únor, květen, září), rok 1980 (řada 7, č. 1)