Literární listy

časopis věnovaný zájmům literárním

Rok 1889 (roč. 10, č. 1-24), rok 1890 (roč. 11, č. 1-24)