Logos

časopis pro homiletiku a katechetiku

Rok 1946 (roč. 1, č. 1)