Máchovská místa na starých mapách

„Právě se usnesli v Hirschbergu na noc zustati a nazejtra zlézti horu Bezdězkou; čemuž žertovně Hynek dlouho jakoby odporoval, ač sám tajně snad nejvíce toužil v zříceninu a na kopec Bezdězský vystoupiti.“
K. H. Mácha, Svět zašlý

Výstava Máchovská místa na starých mapách sleduje měnící se kartografický obraz regionu od samých počátků české kartografie až po třicátá léta 20. století.
Návštěvník tak může snadno sledovat proměny krajiny i místopisu. Velký prostor je věnován velmi podrobným mapám Františka Jakuba Jindřicha Kreibicha, Máchova současníka, jehož mapy představovaly v době cest Karla Hynka Máchy vrchol tuzemské kartografie a nepochybně neunikly Máchově pozornosti. Kreibichovy mapy jsou mimořádně přesné, neboť jejich autor, který působil v Žitenicích u Litoměřic jako farář, měl přístup i k utajovaným vojenským mapám a čerpal z nich pro své zobrazení kraje.
Návštěvníci výstavy budou mít příležitost vyhledat na mapách i několik zaniklých staveb, které K. H. Mácha ve svém díle zmiňuje, např. budou upozorněni na místo, kde stála dnes již neexistující bílá kaple u Doks nebo údajné místo popravy
v Máchově básni Máj. Kromě toho lze vysledovat i vývoj názvu Doksy (Hirschberg) a Grosser Teich (Máchovo jezero).
Výstava tak umožní udělat si velmi přesnou představu nejen o krajině, kterou Mácha ve třicátých letech 19. století procházel, ale i o mapách, jaké mohl mít v té době k dispozici.
Závěrečný panel výstavy nazvaný v Máchových stopách seznamuje návštěvníka s mapami libereckého kartografa Josefa Matouschka, které do nejmenších detailů zobrazují region Máchova kraje před poválečnými změnami. Zajímavé jistě je i to, že jsou na nich zakresleny i první značené turistické stezky.
Výstavu doplňuje 10 map, které zapůjčilo Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě. Tyto mapy jsou zaměřeny především na náš region. K vidění bude např. mapa C. W. Medaua z roku 1838 zachycující Litoměřický okres nebo mapa okresu Česká Lípa z 19. stol od Maxmiliana Obentrauta.
Výstavu připravil PhDr. Jan Sobotka z Oddělení rukopisů a starých tisků Národní knihovny ČR na základě materiálů výstavy "Svět zašlý-Máchův kraj na starých mapách" realizované Národní knihovnou v roce 2010 k 200. výročí narození Karla Hynka Máchy.
Výstavu můžete zhlédnout v klubovně Městské knihovny Doksy od 9. července do 3. srpna 2012 od pondělí do neděle
od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00 hod.

R. Mauserová