3. října 1901 byl založen slavný měšťanský pivovar a. s. (Bürgerliches Bräuhaus Leipa, Aktiengesellschaft)

Pivovar v dnešní Moskevské ulici byl původně vrchnostenský a vybudoval ho po požáru České Lípy v roce 1698 tehdejší majitel města Jan Vilém, hrabě z Kounic. Od roku 1790 využívalo jeho služeb na povolení vrchnosti také město. To mělo původně svůj pivovar v zadním traktu českolipské radnice, ten však shořel při velkém požáru města v roce 1787. Měšťané se snažili postavit nový pivovar, v roce 1839 založili i fond na zřízení nového městského pivovaru a v roce 1871 městské zastupitelstvo založilo výbor, který se měl zabývat vybudováním městského pivovaru. K tomu ale nikdy nedošlo. Velkou konkurencí jim byl právě vrchnostenský pivovar, který od začátku dobře prosperoval. Jeho majitelé ho rozšiřovali
a modernizovali. Situace se změnila až na konci 19. století, kdy majitelka vrchnostenského pivovaru Marie Hohenlohe nabídla pivovar k prodeji. Město této nabídky využilo, v roce 1901 jej koupilo a založilo zde akciovou společnost.
Hned po koupi byl pivovar modernizován a vyráběl velmi žádané českolipské pivo s ochrannou známkou, které se prodávalo v hospůdkách, pivnicích a hotelech nejen ve městě, ale také v dalekém okolí. Největší prosperity dosáhl pivovar v roce 1939. Za 2. světové války dopadly na pivovar těžkosti a jeho sláva pomalu zanikala. Po 2. světové válce byl znovu opraven a byl považován za prosperující podnik schopný vařit piva 100 až 180. Vařilo se zde až do roku 1948. V tomto roce město požádalo o modernizaci, ta však byla zamítnuta a 16. prosince 1948 byl zastaven provoz. Pivovarské zařízení bylo odvezeno a zničeno, budovy bývalého pivovaru sloužily jako skladiště, stáčírny a chladírny. V současné době patří tento objekt firmě VOMOZ, která prostory pronajímá různým firmám.
 

Typy lahví používané za 1. republiky a 2. světové války

Lipské pivo je požitek!Reklama v Adress-Buch für die Stadt den Berichtsbezirk Böhm. Leipa 1935

Deutsche Leipaer Zeitung nabízí v roce 1940 českolipské pivo jako vhodný dárek k vánocům

Reklama na českolipské pivo využívající své logo se hojně objevovala v regionálním tisku

Na ochranné známce je zobrazena postava trpaslíka