Method

časopis věnovaný umění křesťanskému

Rok 1877 (roč. 3, č. 4-8, 11)

časopis věnovaný umění křesťanskému, zároveň orgán odboru pro výtvarné umění a archeologii Akademie křesťanské v Praze

rok 1878 (roč. 4, č. 1-2, 12), rok 1879 (roč. 5, č. 3, 9-11), rok 1880 (roč. 6, č. 1, 4-5, 7, 11), rok 1881 (roč. 7, č. 4-6, 10, 12), rok 1882 (roč. 8, č. 8), rok 1885 (roč. 11, č. 1-3, 5), rok 1886 (roč.12, č. 1, 3, 6, 9), rok 1887 (roč. 13, č. 2, 4, 7-8), rok 1888 (roč. 14, č. 2, 4), rok 1889 (roč. 15, č. 6, 9), rok 1890 (roč. 16, č. 1-2, 6-8), rok 1891 (roč. 17, č. 2, 6-7), rok 1895 (roč. 21, č. 6, 8), rok 1904 (roč. 30, č. 3-6),