Muzejní obzory

příloha Věstníku Asociace českých a moravskoslezských muzeí a galerií

Rok 1996 (č. 4-10), rok 1997 (č. 1-4), rok 1998 (č. 1, 3-5), rok 1999 (č. 1-4)