Mykologia

měsíčník pro pěstování a šíření znalosti hub po stránce vědecké i praktické

Rok 1930 (roč. 7, č. 6-10)